Mittaus- ja testauspalvelut


Suoritamme kokonaisvaltaisten validointien ohella myös yksittäisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyviä mittauksia, esimerkiksi validointeihin tai määräaikaistarkastuksiin kuuluvia mittauksia. Zeus Tech Oy:llä on kattava valikoima testaus- ja mittauslaitteita puhdastilatekniikassa, lääke-, bio- ja elintarviketeollisuudessa tarvittavien järjestelmien toiminnan testauksia varten. Laadimme testauksista mittauspöytäkirjat, jotka sisältävät tulosten käsittelyn lisäksi kirjallisen lausunnon, jossa huomioidaan käyttäjän ja viranomaisten asettamat vaatimukset (ISO/ GMP).

Mitattavat tilat ja kohteet

Mitattavina tiloina voivat olla puhdastilat teollisuudessa, sairaaloissa ja tutkimuslaitoksissa, laboratoriot ja muut kontrolloidut tilat. Mitattavina kohteina voivat olla itse puhdastilan ohella laminaarikaapit ja isolaattorit, autoklaavit, laboratoriopesukoneet ja desinfiointilaitteet, sentrifugit ja inkubaattorit. Erilaisia mitattavia suureita on lukuisia, joista yleisimmin mitattavia ovat pääte-elinten (esimerkiksi suodattimien) ilmamäärät, ilmavirtausten ja ilmamäärien mittaus kanavista, absoluuttisen paineen tai paine-erojen mittaus huonetiloista tai muista suljetuista järjestelmistä, hiukkaspitoisuuden mittaukset puhdastiloista ja laminaarisen ilmavirtauksen nopeuden mittaus.

Zeus Tech Oy

Validointi-, mittaus- ja testaus- sekä laadunvarmistuspalvelut lääke-, bio- ja elintarviketeollisuuden alojen yrityksille sekä tutkimuslaitoksille.

Etusivu
Palvelut
Yhteystiedot
in English

Palvelut

Validointi
Räätälöity palvelu, osavaiheista suuriin kokonaisuuksiin, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mittaus-/testauspalvelut
Yksittäisten järjestelmien ja laitteistojen mittaukset ja testaukset.

Laadunvarmistus
Kansainvälisten GMP-, GLP-, GCP- ja ISO- laatunormistojen mukaisesti.

in English

Validation, testing, measuring and quality assurance for pharmaceutical, bio and food industry companies together with research institutes.

Yhteystiedot

 • Puhelin:
  (358) 45 2301 270
 • Email:
  info(at)zeustech.fi
 • Osoite:
  Kousankatu 1
  20610 Turku
  FINLAND