Yritys

Zeus Tech Oy on vuonna 2005 perustettu asiantuntijaorganisaatio. Alkuperäisenä tavoitteenamme oli tarjota asiakkaillemme validointeihin liittyvää asiantuntemusta sekä toimia linkkinä tekniikan ja biokemian rajapinnassa – olipa kyse sitten laitteiden, järjestelmien tai puhdastilojen validoinneista. Viranomaismääräysten vahva tuntemus, tekninen osaaminen sekä asiakkaiden prosesseihin perehtyminen ovat olleet alusta saakka toimintamme kulmakiviä.

Yrityksen laatujärjestelmä on rakennettu vastaamaan pääosin GMP-sektorilla toimivien asiakasyritystemme vaatimuksiin. Laatujärjestelmä (ISO 9001) on sertifioitu vuonna 2008 ja se täyttää soveltuvilta osin myös ISO 17025 sekä EU GMP -vaatimukset.

Puhdastilahankkeisiin osallistuminen asiantuntijaroolissa on viime vuosien aikana ollut merkittävä osa toimintaamme. Tyypillistä on, että osallistumme hankkeisiin käyttäjävaatimusten laatimisesta alkaen toimien ”linkkinä” käyttäjien ja tilaajan, sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden rajapinnassa läpi koko projektin puhdastilan käyttöönottoon saakka. Hankeen aikana toimimme tyypillisesti GMP-valvojan roolissa suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana, sekä suoritamme valvontaan integroiden puhdastilaan liittyvät validoinnit DQ:sta PQ:hun. Mittalaitekantamme kattaa lähes kaikki tilavalidoinneissa tarvittavat laitteet. Lääketeollisuuden ja sen läheistoimialojen puhdastilahankkeiden lisäksi olemme osallistuneet vastaavassa roolissa myös useiden biosuojatilojen (BSL 3) rakentamishankkeisiin.

Vaikka asiantuntijatyö erilaisissa puhdastilahankkeissa onkin muodostunut merkittäväksi osaksi toimintaamme, emme väheksy myöskään muita validointeihin ja laatuasioihin liittyviä töitä. Voimme auttaa esim. laite- tai järjestelmävalidointeihin liittyvissä asioissa tai vaikkapa valmistautumisessa viranomaistarkastuksiin.

Alkuperäinen tavoitteemme ei ole vuosien varrella hävinnyt mihinkään. Asiakkaamme arvostavat huolellista perehtymistä haasteisiin, viranomaismääräysten vahvaa käytännön tuntemusta ja soveltamiskykyä, sekä tuottamamme dokumentaation tasoa.

Haluatko lisätietoja tai pyytää tarjouksen?