Mittaus ­ja testaus

Suoritamme kokonaisvaltaisten validointien ohella myös yksittäisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyviä mittauksia, esimerkiksi validointeihin tai määräaikaistarkastuksiin kuuluvia mittauksia. Zeus Tech Oy:lla on kattava valikoima mittalaitteita, etenkin puhdastilamittauksia varten. Laadimme testauksista mittauspöytäkirjat, jotka sisältävät tulosten käsittelyn lisäksi kirjallisen lausunnon, jossa huomioidaan käyttäjän ja viranomaisten asettamat vaatimukset (ISO/ GMP).

Puhdastilojen mittauksia ja testauksia
· Huonekohtaiset / pääte-elinten ilmamäärät ja ilmanvaihtokertoimet
· Huonetilojen väliset painesuhteet/paine-erot
· Laminaarisen ilmavirtauksen nopeus
· Ilmavirtauksen visualisointi
· Elementtien tiiviys
· Suodattimien tiiviys ja eheys
· Lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus
· Ilman hiukkaspitoisuus
· Elpymisaika
· Melutaso
· Valaistus
· Muut toiminnalliset testit

Mitattavat tilat ja kohteet

Mitattavina tiloina voivat olla puhdastilat teollisuudessa, sairaaloissa ja tutkimuslaitoksissa, biosuojatilat, laboratoriot ja muut kontrolloidut tilat. Mitattavina kohteina voivat olla itse puhdastilan ohella esim. biosuoja-/laminaarikaapit ja isolaattorit. Kysy myös muita mittauksia.

Haluatko lisätietoja tai pyytää tarjouksen?